Quay lại

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm - Thermo Hygrometer SK SATO, WELLINK, ANYMETER, NAKATA, AND, TANITA, EXTECH, LUTRON, WIKA, NIIGATA SEIKI…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm - Thermo Hygrometer SK SATO, WELLINK, ANYMETER, NAKATA, AND, TANITA, EXTECH, LUTRON, WIKA, NIIGATA SEIKI…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Dial Thermo-Hygrometer
DELI
9010
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermo - Hygrometer
SATO
PC-5000TRH-II
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermo Hygrometer
CHINA
303C
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermo Hygrometer
SK SATO
PC-5000TRH-II
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermohygrometer
SK SATO
PC-5000TRH II
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermohygrometer
APEL
HTM-1004
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermo-Hygrometer
WELLINK
HL-100
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Thermo-Hygrometer
N/A
303C
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Therma-Hygrometer
ETILTD
810-155
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
ANYMETER
TH600B
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
ANYMETRE
TH101E
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
N/A
HTC-1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
TESTO
608-H1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
NICETY
TH801
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
NAKATA
NJ-2099TH
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrometer
TESTEK
303A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermohygrometer
AND
AD-5693
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
NAKATA
NJ-2099TH
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
TANITA
TT 513
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
TAIWAN
303C
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
UINS
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
COOPER
TRH158
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
ETILTD
ETI8703
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
HAAR-SYNT
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
ANYMETRE
TH600B
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
N/A
DHT-1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
DEAYOON
DHT-1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
CAS
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
BODY COM
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
NAKATA
NM-20TH
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
OAKTON
35700-00
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo-Hygrometer
N/A
Th101
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermometer Hygrometer
MC
WS-B2
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermometer Hygrometer
MC
WS-2000C
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermometer Hygrometer
MC
JWS A2-2
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro Thermometer
CHINA
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro Thermometer
UINS
YTH-104
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro Thermometer
N/A
ID 140
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer
APECH
TH-05
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer
CHINA
WSB-1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer
EXTECH
445715
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer
DAEKWANG
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer
DAEYOON
DHT-1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temp Hum Clock
NA
NA
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermometer Clock
EXTECH
445702
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer
EXTECH
445713
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermometer Hygrometer
MC
WS-B2
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermometer Hygrometer
MC
WS-2000C
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermometer Hygrometer
MC
JWS A2-2
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Temperature Humidity Meter
N/A
HTC-2
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Digital Temperature Humidity Meter
SMART SENSOR
AR807
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Humidity & Temperature Meter
CENTER
310
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature And Humidity
ESPEC
PR-2J
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature And Humidity
ESPEC
PL-2J
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature Humidity Meter
TIGERDIRECT
HMHTC1
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature Humidity Meter
ODUTRE
TH101
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature Humidity Meter
SMART
AR807
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature-Humidity
TANITA
TT-513
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature-Humidity
TAE KWANG
TESTEK 303A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperaturer Humidity Meter
FLUKE
971
Đồng Hồ Đo Độ Ẩm
Humidity Meter
MCDRY
ERC-301B
Đồng Hồ Đo Độ Ẩm
Humidity Meter
LUTRON
HT-3015HA
Đồng Hồ Đo Độ Ẩm
Humidity-Temperature Meter
EXTECH
407445
Đồng Hồ Đo Độ Ẩm
Temp & Humidity Meter
TIGER DIRECT
HMHTC1
Đồng Hồ Đo Độ Ẩm
Temp/Humidity Tester
SKG
MF-72
Đồng Hồ Đo Độ Ẩm
Hydrometer
FRANCE
N/A
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature
TFA
ATH-1006
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature
NIIGATA SEIKI
LM-90
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Temperature & Humdimity
ADC TECH
TTS 700
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermal Enviroment Monitor
QUEST
QUEST TEMP 32
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ
Resistance Thermometer
N/A
PT100
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ
Temperature Gauge
WAAREE
C.L.1.0
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ
Temperature Gauge
WIKA
EN13190
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ
Temperature Gauge
WISE
EN 13190
Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ
Temperature Gauge
WIKA
EN 13190


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét