Quay lại

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ - Temperature Recorder, Thermo Hygrograph YOKOGAWA, SK SATO, EXTECH, CHINO, ESPEC, PROVA, LOGTAG, ONSET, GRAPHTEC, HIOKI, FLUKE, SUPCO…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ - Temperature Recorder, Thermo Hygrograph YOKOGAWA, SK SATO, EXTECH, CHINO, ESPEC, PROVA, LOGTAG, ONSET, GRAPHTEC, HIOKI, FLUKE, SUPCO…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Electronic Recorder
CHINO
EL100-06
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Graphic Recorder
CHINO
KR2000
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Humidity And Recorder
EXTECH
RH520
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Humidity And Temperature Recorder
LOGTAG
HAXO-8
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Hybrid Recorder
YOKOGAWA
DR230
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
MR 1800 Recorder
YOKOGAWA
4370-12
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Recorder
YOKOGAWA
SR10000
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Recorder
ESPEC
N/A
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Recorder
YOKOGAWA
N/A
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
KEYENCE
TR-V500
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
MUHAN SYSTEM
MH-R12
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
CHINO
ETR-1212
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
CHINO
EH100-12
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
CHINO
AH3725-N00
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
CHINO
AH3745-N00
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
CHINO
ES 610-01
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Recorder
CHINO
AH3725-N20
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Thermo Recorder
CHINO
EH100-06
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
µR10000 Recorser
YOKOGAWA
436106
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature-Humidity Datalogger
EBRO
EBI 20-TH
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Multi Input Thermometer / Datalogger
PROVA
800
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Multi Input Thermometer / Datalogger
PROVA
800
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature & Humidity Datalogger
EXTECH
42280
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature-Humidity Datalogger
EBRO
EBI 20-TH
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Humidity And Recorder
EXTECH
RH520
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Humidity And Temperature Recorder
LOGTAG
HAXO-8
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature & Humidity Datalogger
EXTECH
42280
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Data Logger
TESTO
174H
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Data Logger
ONSET
Hobo
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Data Logger
HOBO
ONSET
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Data Logger Thermometer
GILTRON
GT309
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Memory Hilogger
HIOKI
8421-51
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Memory Hilogger
HIOKI
8420-51
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Memory Hilogger
HIOKI
LR8500
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Midi Logger
GRAPHTEC
GL220
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Midi Logger
GRAPHTEC
GL200
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Midi Logger
GRAPHTECH
GL220
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Multifuction Data-Logger
OHM
DO 9847
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Power Logger
FLUKE
1735
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Data Logger
EBRO
EBI 20
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Data Logger
YOKOGAWA
DX220-1-2
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Data Logger
TESTO
176T4
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Humidity Data Logger
SUPCO
SL300TH
Bộ Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ
Temperature Humidity Data Logger
SUPCO
SL300TH
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro Thermograph
SK SATO
NSII-Q
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro/ Thermograph
SIGMA-II
7210-00
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Hygro-Thermograph
SKSATO
QUARTZ
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Quartz Hygro-Thermograph
HYSAMATSU
TN-2500L
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrograph
SATO
7210-00
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermo Hygrograph
ISUZU
TH-27R
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermohygrograph
SK SATO
7210-00
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermohygrograph
SK SATO
MINI-CUBE
Máy Ghi Nhiệt Độ Độ Ẩm
Thermohygrograph
SK SATO
HIGHEST IIMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét