Quay lại

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Temperature Controller HANYONGNUX, AUTONICS, CHINO, DIXELL, LK LAB, RKC, SHINHAN TEC, FOTEK…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Temperature Controller HANYONGNUX, AUTONICS, CHINO, DIXELL, LK LAB, RKC, SHINHAN TEC, FOTEK…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Digital Controller
INNOVAC
EV-45E
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Digital Controller
RKC
REX-C700
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Digital Temperature Controller
HANYOUNG
HY-72D
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Multi Channel Temp.Controller
ELEART
EPC-2206
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Multi Channel Temp.Controller
MUHAN SESTEM
MH-PDC6
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Multi Channel Temperature Controller
ELEART
EPC-2206
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Multi Channel Temperature Controller
SHINHAN TEC
N/A
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Multi Channel Temperature Controller
MUHAN SYSTEM
N/A
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Pid + Fuzzy Controller
FOTEK
MT-48E
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
JEC
T-990
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
SHIMAX
MAC3A
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
AUTONICS
TK4M
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
HANYONGNUX
KX9N
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
AUTONICS
TZN4L
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
RKC
REX-C900
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
TAIE
FY700
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
CHINO
DB1000
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
HANYOUNG NUX
NX7
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
SHINKO
PC-935-A/M
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
AUTONICS
TZN4M
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
AUTONICS
TZ4L
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
DIXELL
XR60C
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
DIXELL
XR60CX
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
DIXELL
XR06CX
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
DIXELL
Mir 90
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
HANYOUNGNUX
KX2N
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
RKC
REX-C400
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
FOTEK
MT-48
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
MINGYANG
XMTE
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
TAIE
FY800
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
TAIWAN
T700-301000
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temperature Controller
J&D
DB5070
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Và Thời Gian
Temperature Controller
MISUMI
MTCTS
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Và Thời Gian
Temp & Time Control System
LKLAB KOREA
LI-DOF15
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Temp & Time Control System
LK LAB
LO-FS150Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét