Quay lại

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Đầu Dò Nhiệt Độ & Độ Ẩm – Thermocouple, RH/Temperature Sensor, RTD - Temp. Detector OMEGA, SIEMENS, OKAZAKI, YFE, WATLOW, E & H…

 Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Đầu Dò Nhiệt Độ & Độ Ẩm – Thermocouple, RH/Temperature Sensor, RTD - Temp. Detector OMEGA, SIEMENS, OKAZAKI, YFE, WATLOW, E & H…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple
KIMO
TK100
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple
N/A
TYPE K
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple
YAMARI
TYPE K
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple
SANGHAI GUTIAN AUTOMATIC
WRN2-330
Đầu Dò Nhiệt Độ & Độ Ẩm
Temperature & Humidity Sensor
SIEMENS
QFA3160D
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple  (Type: K)
OMEGA
TT-K-24-SLE-300M
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Type K
WATLOW
K20-1-321
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Type K
WATLOW
K20-2-350
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Wire
K/WATLOW
Type K
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Wire
CA
Type K
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Wire
OMEGA
Type K
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Wire
OMEGA
XCIB-K-1-6-7
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Wire
OMEGA
XCIB-K-1-6-5
Đầu Dò Nhiệt Độ
Thermocouple Wire
OMEGA
XCIB-K-1-2-10
Đầu Dò Nhiệt Độ Độ Ẩm
RH/Temperature Sensor
SIEMEN
QFA3171
Đầu Dò Nhiệt Độ Độ Ẩm
RH/Temperature Sensor
SIEMEN
L101 AH16 AM21
Đầu Dò Nhiệt Độ RTD
RTD Temperature
HAYASHI DENKO
PT100-B-2-M
Đầu Dò Nhiệt Độ
Standard Temperature Probe
YFE
NR-33
Đầu Dò Nhiệt Độ
Standard Temperature Probe
YFE
NR-34A
Đầu Dò Nhiệt Độ
Temperature Sensor
ZPA
EXD
Đầu Dò Nhiệt Độ
Temperature Sensor
E & H
TMR35
Đầu Dò Nhiệt Độ
Temperature Sensor
OMRON
PT100
Đầu Dò Nhiệt Độ
Temperaturer Sensor
N/A
RTD1000
Đầu Dò Nhiệt Độ RTD
RTD - Temp. Detector
WISE
ETR 10 Series
Đầu Dò Nhiệt Độ RTD
RTD - Temp. Detector
OKAZAKI
PT100
Đầu Dò Nhiệt Độ RTD
RTD - Temp. Detector
OKAZAKI
PT100
Đầu Dò Nhiệt Độ RTD
RTD Temperature
HAYASHI DENKO
PT100-B-2-MMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét