Quay lại

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Dò Khí Gas - Gas Detector COSMOS, BW, HONEYWELL, RAE SYSTEMS, GASTEC…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Dò Khí Gas - Gas Detector COSMOS, BW, HONEYWELL, RAE SYSTEMS, GASTEC…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Máy Dò Khí Gas
Gas Detector
COSMOS
XP-702II
Máy Dò Khí Gas
Gas Detector
ERKENKEIKI
GX-2003
Máy Dò Khí Gas
Multi-Gas Detector
BW
MicroClipXT
Máy Dò Khí Gas
Multi-Gas Detector
HONEYWELL ANALYTICS INC.
IMPULSE X4
Máy Dò Khí Gas
Multi-Gas Detector
NEOTRONICS
Impulse X4
Máy Dò Các Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi
TVOC Gas Detector
RAE SYSTEMS
MiniRAE 3000
Máy Dò Các Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi
TVOC Gas Detector
RAE SYSTEMS
UltraRAE 3000
Máy Dò Các Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi
TVOC Gas Detector
RAE SYSTEMS
ppbRAE 3000
Bơm Lấy Mẫu Khí
Gas Sampling Pump
GASTEC
GV-100Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét