Quay lại

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại - Infrared Thermometer FLUKE, SK SATO, BLUE BIRD, RAYTEK, CENTER, EXTECH, SMART SENSOR, SKF, HIOKI…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại - Infrared Thermometer FLUKE, SK SATO, BLUE BIRD, RAYTEK, CENTER, EXTECH, SMART SENSOR, SKF, HIOKI…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SENTRY
ST632
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SK SATO
SK-8700II
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SKSATO
SK-8700II
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
BLUE BIRD
JT-850C
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
BLUE BIRD
AR872D
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
MICROMA
IT-650T
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
RAYTEK
RAYMX4PTDV2U
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
62 Mini
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
62MAX
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
PCE
PCE-892
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SMART SENSOR
AR802B
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
65
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
63
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
RAYTEK
RAYST20XBUS
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
CENTER
350
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
CHY
110
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Thermometer
CHINA
DT-530
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Thermometer
EXTECH
42510A
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Thermometer
FLUKE
568
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Thermometer
FLUKE
568
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Thermometer
RAYTEK
MINITEMP MT2
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Thermometer
UNI-T
UT301C
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Mini IR Thermometer
FLUKE
62
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermo Hitester
HIOKI
3419-20
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SENTRY
ST632
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SK SATO
SK-8700II
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SKSATO
SK-8700II
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
BLUE BIRD
JT-850C
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
BLUE BIRD
AR872D
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
MICROMA
IT-650T
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
RAYTEK
RAYMX4PTDV2U
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
62 Mini
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
62MAX
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
PCE
PCE-892
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
SMART SENSOR
AR802B
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
65
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
FLUKE
63
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
RAYTEK
RAYST20XBUS
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
CENTER
350
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Infrared Thermometer
CHY
110
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
IR Themometer
RAYTEK
RAYMX2TDU
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Temperature Hitester
HIOKI
3445
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Basic Thermolaser
SKF
TMTL500
Súng Bắn Nhiệt Độ Hồng Ngoại
Basic Thermolaser
SKF
TMLTL 500


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét