Quay lại

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

ĐLVN 52: 1999 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Bấm Giây Điện Tử

Digital quartz stop watches - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 52: 1999 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Bấm Giây Điện Tử, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét