Quay lại

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Hiệu Chuẩn/ Kiểm Định Máy Đo Ánh Sáng - Digital Light Meter EXTECH, CUSTOM, KYORITSU, TESTO, CENTER, TES, LUTRON, HIOKI, KONICA MINOLTA, TIGERDIRECT, AMPROBE, TES…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn/ Kiểm Định Máy Đo Ánh Sáng - Digital Light Meter EXTECH, CUSTOM, KYORITSU, TESTO, CENTER, TES, LUTRON, HIOKI, KONICA MINOLTA, TIGERDIRECT, AMPROBE, TES…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Máy Đo Ánh Sáng
Datalogging Light Meter
EXTECH
401036
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Light Meter
KYORITSU
5202
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Light Meter
CUSTOM
LX-1332D
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Light Meter
CUSTOM
LX-1330D
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Light Meter
TES
TES-1332A
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
EXTECH
LT300
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
TESTO
545
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
CENTER
337
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
LINE SEIKI
EL-1000
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
LUTRON
LX-1108
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
EXTECH
HD450
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
SEKONIC
L-358
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
TAIWAN
CA813
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
TES
TSE-1334A
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
LUTRON
LX-107
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
EXTECH
EA30
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
EXTECH
LT300
Máy Đo Ánh Sáng
Light Meter
AMPROBE
LM-100
Máy Đo Ánh Sáng
Light Power Meter
HAMAMATSU
C6080-365
Máy Đo Ánh Sáng
Lux/Fc Light Meter
TENMARS
TM-204
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Lux Meter
TONDAJ
LX-1010B
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Lux Meter
CHINA
LX1010B
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Lux Meter
TES
1330A
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Lux Meter
SMART SENSOR
AR823
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Lux Tester
YFE
YF-1065
Máy Đo Ánh Sáng
Lux Hi Tester
HIOKI
3421
Máy Đo Ánh Sáng
Lux Hitester
HIOKI
3423
Máy Đo Ánh Sáng
Lux Meter
TIGERDIRECT
LX-9621
Máy Đo Ánh Sáng
Lux Meter
TOKYO PHOTO ELECTRIC
ANA-F9
Máy Đo Ánh Sáng
Lux Meter
LUTRON
LX-101
Máy Đo Ánh Sáng
Lux Meter
BLUE BIRD
JT-06LX
Máy Đo Ánh Sáng
Luxmeter
MASTECH
MS6610
Máy Đo Ánh Sáng
Portable Luxmeter
YOKOGAWA
3281A
Máy Đo Ánh Sáng
Digital Illuminiance Meter
TOPCON
IM-600
Máy Đo Ánh Sáng
Illuminance Meter
KONICA MINOLTA
T-10
Máy Đo Ánh Sáng
Illuminance Meter
KONICA MINOLTA
T-10A
Máy Đo Ánh Sáng
Illuminance Meter
KONICA MINOLTA
T-10A
Máy Đo Ánh Sáng
Illumination Meter
TASCO
TMS201
Máy Đo Ánh Sáng
Chroma Meter
KONICA MINOLTA
CL-200A
Máy Đo Ánh Sáng
Chroma Meter
KONICA MINOLTA
CL-200A
Máy Đo Ánh Sáng
Chroma Meter
KONICA MINOLTA
CL-200A
Máy Đo Ánh Sáng
Flux Meter
EMIC
FM-3001P
Máy Đo Ánh Sáng
Flux Meter
DENSHIJIKI INDUSTRY
FM-3001P
Máy Đo Ánh Sáng
Flux Meter
NIHON DENJI SOKKI
NF-200
Máy Đo Ánh Sáng
Flux Meter
NIHON DENJI SOKKI
NDF-04C
Máy Đo Ánh Sáng
Flux Meter
DENSHIJIKI
FM-3001P
Máy Đo Ánh Sáng
Flux Meter
DMT
DFM-101S


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét