Quay lại

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Hiệu Chuẩn Pipet, Micro – Pipet ISOLAB, THERMO SCIENTIFIC, WERTLAB, HIRSCHMANN, BRAND, INTOS, BIOHIT…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Pipet, Micro – Pipet ISOLAB, THERMO SCIENTIFIC, WERTLAB, HIRSCHMANN, BRAND, INTOS, BIOHIT…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Pipet
Autoclavable Pipette
ISOLAB
10-100µl
Pipet
Finnpipette
THERMO SCIENTIFIC
F2
Pipet
Graduated Pipet
WERTLAB
10ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
SUPEORIOR
2ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
WERTLAB
2ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
WERTLAB
1ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
HBG
1ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
HIRSCHMANN
1ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
WERTLAB
5ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
HIRSCHMANN
5ml-Class AS
Pipet
Graduated Pipet
HBG
10ml-Class B
Pipet
Graduated Pipet
TECHNICO
10ml-Class B
Pipet
Graduated Pipet
HBG
1ml-Class B
Pipet
Pipette
ISOLAB
10ml
Pipet
Pipette
WATERLAB
2ml
Pipet
Pipette
EM TECHCOLOR
5ml
Pipet
Volumetric Pipet
GLASFIRN
10ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
HIRSCHMANN
10ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
BRAND
10ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
BRAND
25ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
WERTLAB
25ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
BRAND
50ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
WERTLAB
50ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
BRAND
20ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
ISOLAB
20ml-Class AS
Pipet
Volumetric Pipet
HERKA
25ml-Class B
Pipet
Volumetric Pipet
INTOS
5ml-Class B
Micro - Pipet
Micropipette
ITLAB
100-1000µl
Micro - Pipet
Micropipette
BIOHIT
100-1000μl
Micro - Pipet
Micropipette
BIOHIT
10-100μl
Micro - Pipet
Micropipette
BIOHIT
20-200μl
Pipet Sinh Học
Biopette
LABNET
BPE-300
Micro - Pipet
Transferpette
BRAND
5000μl
Micro - Pipet
Transferpette
BRAND
1000μl
Micro - Pipet
Transferpette
BRAND
200μl
Micro - Pipet
Transferpette
BRAND
20μl
Micro - Pipet
Dispensette
BRAND
10ml - Class BMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét