Quay lại

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

ĐLVN 62: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn Độ Cứng

Hardness reference blocks - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 62: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn Độ Cứng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét