Quay lại

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

ĐLVN 60: 2000 – Quy Trình Kiểm Định Cân Chuẩn,

Standard weighing machines - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 60: 2000 – Quy Trình Kiểm Định Cân Chuẩn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét