Quay lại

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

ĐLVN 95: 2002 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Kiểu Tua bin

Turbin Flowmeters - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 95: 2002 – Quy Trình Kiểm Định Đồng Hồ Kiểu Tua bin, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét