Quay lại

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

ĐLVN 63: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Cứng

Hardness testing machines - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 63: 2000 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Cứng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét