Quay lại

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

ĐLVN 59: 2000 – Quy Trình Kiểm Định Chuẩn Dung Tích Bằng Thủy Tinh

Volumetric Standards in glass - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 59: 2000 – Quy Trình Kiểm Định Chuẩn Dung Tích Bằng Thủy Tinh, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét