Quay lại

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

ĐLVN 77: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Chuẩn Lực Kiểu Tay Đòn

Lever type force standard machine - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 77: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Chuẩn Lực Kiểu Tay Đòn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét