Quay lại

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

ĐLVN 139: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Đo Độ Nhớt Động Học

Glass capillary viscosimeters for the measurement of kinematic viscosity Methods and means of verification

ĐLVN 139: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Đo Độ Nhớt Động Học 

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định nhớt kế mao quản thủy tinh đo độ nhớt động học có hằng số nhớt kế (0,01 ÷ 10) mm2/s2, độ chính xác đến 0,2%.

Để tải và xem thêm ĐLVN 139: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Đo Độ Nhớt Động Học, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:ĐLVN 139: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Đo Độ Nhớt Động Học 

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét