Quay lại

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

ĐLVN 13: 2009 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô

Weighbridges - Methods and Means of Verification

ĐLVN 13: 2009 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân ô tô có mức cân lớn nhất đến 150000 kg, cấp chính xác trung bình (cấp 3).
Quy trình này không áp dụng đối với trường hợp cân kiểm tra quá tải (quá tải xách tay, quá tải trục xe hoặc nhóm trục xe)

Để tải và xem thêm ĐLVN 13: 2009 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 13: 2009 - Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét