Quay lại

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

ĐLVN 140: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Ẩm Kế Assman

Assman Aspirated Hygrometers - Methods and Means of Verification

ĐLVN 140: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Ẩm Kế Assman

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ẩm kế Assman, có phạm vi đo (10 ÷ 100) % RH và có độ chính xác ≥ 3,5 % RH.
Để tải và xem thêm ĐLVN 140: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Ẩm Kế Assman, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 140: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Ẩm Kế Assman


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét