Quay lại

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

ĐLVN 135: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Thủy Ngân Kiểu Chậu

Mercury Barometer - Methods and Means of Verification

ĐLVN 135: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Thủy Ngân Kiểu Chậu

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định khí áp kế thủy ngân kiểu chậu, có phạm vi đo từ 800 hPa đến 1100 hPa, dùng để đo áp suất khí quyển (giá trị vạch chia nhỏ nhất không nhỏ hơn 0,1 hPa).

Để tải và xem thêm ĐLVN 135: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Thủy Ngân Kiểu Chậu, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 135: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Thủy Ngân Kiểu Chậu

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét