Quay lại

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

ĐLVN 134: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Hộp Màng

Aneroid Barometer - Methods and Means of Verification

ĐLVN 134: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Hộp Màng

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định các loại khí áp kế hộp màng, có phạm vi đo từ 800 hPa đến 1060 hPa tuyệt đối, giá trị độ chia nhỏ nhất không nhỏ hơn 1 hPa.

Để tải và xem thêm ĐLVN 134: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Hộp Màng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 134: 2004 - Quy Trình Kiểm Định Khí Áp Kế Hộp Màng

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét