Quay lại

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn

Thread plug gauges - Methods and means of calibration

ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn calip trụ trơn có kích thước đường kính danh định đến 500 mm với độ chính xác Δ ≥ ± 1
Để tải và xem thêm ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 148: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Trụ Trơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét