Quay lại

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường

Voltage transformer for measurement - Testing procedures

ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại máy biến áp đo lường và các máy biến áp dùng trong mạch bảo vệ (gọi tắt là TU) làm việc với lưới điện có tần số từ 15 Hz đến 100Hz.
Để tải và xem thêm ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 144: 2004 – Quy Trình Thử Nghiệm Máy Biến Áp Đo Lường


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét