Quay lại

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

ĐLVN 149: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Vòng

Gauge rings - Methods and means of calibration

ĐLVN 149: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Vòng

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản này quy định quy trình hiệu chuẩn calip vòng có kích thước đường kính danh định (5-300) mm bằng phương pháp đo so sánh có độ chính xác Δ ≥ ± 1 μm.
Để tải và xem thêm ĐLVN 149: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Vòng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 149: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Calip Vòng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét