Quay lại

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện

Insulation Resistance Meters - Methods and Means of Verification

ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cho các máy đo điện trở cách điện (sau đây gọi tắt là mêgôm mét) có dải đo từ 104 Ω đến 1017 Ω, có cấp chính xác (accuracy class) 1,0 hoặc độ chính xác (accuracy) ± 1% và thấp hơn. Quy trình này không áp dụng để kiểm định các ôm mét có dải đo như trên.
Để tải và xem thêm ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 142: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Cách Điện


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét