Quay lại

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion. Methods and means of verification

ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định các cân ô tô động được dùng để xác định tải trọng trục và khối lượng của ô tô trong trạng thái chuyển động.
Văn bản này chỉ áp dụng cho các cân ô tô động được lắp đặt trong vùng cân và có kiểm soát phạm vi tốc độ chuyển động của ô tô trong vùng cân này.
Văn bản không áp dụng cho các cân ô tô động được đặt trực tiếp lên trên hoặc vào trong mặt đường hoặc lắp đặt trên ô tô để đo tải trọng trục.
Để tải và xem thêm ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 145: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Cân Ô Tô Động(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét