Quay lại

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất

Earth resistance meters - Methods and means of verification

ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định cho các máy đo điện trở tiếp đất (sau đây gọi tắt là terô mét) có dải đo từ 10-1 Ω đến 104 Ω, có cấp chính xác (accuracy class) 1,0 hoặc độ chính xác (accuracy) ± 1% và thấp hơn.
Để tải và xem thêm ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 143: 2004 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Điện Trở Tiếp Đất


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét