Quay lại

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường

Profile projectors - Methods and means of calibration

ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn máy phóng hình đo lường có giá trị chia nhỏ nhất đến 0,001 mm, và có kích thước màn hình đến Φ600 mm.
Dưới đây được gọi chung là máy phóng hình.
Để tải và xem thêm ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 147: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Phóng Hình Đo Lường

0 nhận xét:

Đăng nhận xét