Quay lại

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

ĐLVN 141: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Nguồn Chuẩn Đa Năng

Calibrators - Methods and Means of Calibration

ĐLVN 141: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Nguồn Chuẩn Đa Năng

1. Phạm Vi Áp Dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cho các loại nguồn chuẩn đa năng (sau đây gọi là nguồn chuẩn) có độ chính xác là 0,01% và thấp hơn và thấp hơn dùng để thiết lập các giá trị sau:
-         Điện áp một chiều đến 1000 V
-         Điện áp xoay chiều đến 1000 V ở tần số từ 40 Hz đến 1 MHz
-         Dòng điện một chiều đến 20 A
-         Dòng điện xoay chiều đến 20 A ở tần số từ 40 Hz đến 10 MHz
-         Điện trở đến 1000 MW
Để tải và xem thêm ĐLVN 141: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Nguồn Chuẩn Đa Năng, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 141: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Nguồn Chuẩn Đa Năng


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét