Quay lại

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Hiện Sóng TEKTRONIX, AGILENT, GW INSTEK, TEXIO, RIGOL, PROTEK...

Chuyên mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Hiện Sóng TEKTRONIX, AGILENT, GW INSTEK, TEXIO, RIGOL, PROTEK, PANASONIC, LECROY, KENWOOD, IWATSU, HUNGCHANG, GWINSTEK, LEADER...


hieu chuan Oscilloscope - TDS3032C - Tektronix
Oscilloscope - TDS3032C - Tektronix


V. Description
Maker
Model
Range
Máy Hiện Sóng
AGILENT
DSO9104A
Máy Hiện Sóng
AGILENT
U1620A
Multimeter & 2ch, 200MHz
Máy Hiện Sóng
AGILENT
DSO1012A
2CH/ 100MHz
Máy Hiện Sóng
AGILENT
DSO1002A
Máy Hiện Sóng
COR
5540U
Máy Hiện Sóng
GW INSTEK
GDS-840C
Máy Hiện Sóng
GWINSTEK
GDS-2102
2CH/ 100MHz
Máy Hiện Sóng
GWINSTEK
GDS-1052-U
Máy Hiện Sóng
GWINSTEK
GOS-620
Analog, 2 CH, 20Mhz
Máy Hiện Sóng
HEWLETT PACKARD
54600B
Máy Hiện Sóng
HUNGCHANG
5504
Máy Hiện Sóng
HUNGCHANG
6502
Máy Hiện Sóng
HUNGCHANG
3502
Máy Hiện Sóng
HUNGCHANG
6504
Máy Hiện Sóng
IWATSU
DS-5110B
Máy Hiện Sóng
IWATSU
SS-5702
Máy Hiện Sóng
KENWOOD
CS-4135A
Analog, 2 CH, 40Mhz
Máy Hiện Sóng
KENWOOD
CS-4125
Máy Hiện Sóng
LEADER
3100A
Máy Hiện Sóng
LEADER
8064
Máy Hiện Sóng
LEADER
LS 1040
Máy Hiện Sóng
LEADER
LS 1041
Máy Hiện Sóng
LECROY
LT262
Máy Hiện Sóng
LECROY
44XS-A
Máy Hiện Sóng
LECROY
WAVEPRO 725ZI
Manufacturer's Spec.
Máy Hiện Sóng
LECROY
WAVEJET 354A
Máy Hiện Sóng
LECROY
204MXI-A
Máy Hiện Sóng
MATRIX
MOS-602CH
Máy Hiện Sóng
NATIONAL
VP-5740A
Máy Hiện Sóng
OWON
PDS5022S
Máy Hiện Sóng
PANASONIC
VP-5741
Máy Hiện Sóng
PANASONIC
VP-5741A
Máy Hiện Sóng
PROTEK
6504
Máy Hiện Sóng
PROTEK
6502
Máy Hiện Sóng
RAFFLES INSTRUMENT
RAS-820 FC
Máy Hiện Sóng
RIGOL
DS1102E
Máy Hiện Sóng
RIGOL
DS1052E
Máy Hiện Sóng
RIGOL
DS1202CA
Máy Hiện Sóng
RIGOL
DS5102MAE
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS 3032C
300 MHz
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS3034C
4CH/ 300MHz
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
DPO 4054
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS3034B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
DPO4034
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
DPO3052
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS3052B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS3054C
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS3014C
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS3032
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS220
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS1012B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS1012E
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS 220
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS1012
2CH/ 100MHz
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS2012C
Manufacturer's Spec.
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS 1002B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS2014B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS2014C
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS2024B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS2024C
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS2022B
Máy Hiện Sóng
TEKTRONIX
TDS-220
Máy Hiện Sóng
TEXIO
CS-4125A0 nhận xét:

Đăng nhận xét