Quay lại

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

ĐLVN 01 : 2003 - Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét

Taximeters - Methods and eans of verification

Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét - ĐLVN 01 : 2003

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định các loại tắc xi mét điện tử hiện số gắn trên xe tắc xi dùng để tính tiền trong dịch vụ vận chuyển.

Để tải và xem thêm Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét - ĐLVN 01 : 2003. Xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Tắc xi mét - ĐLVN 01 : 2003

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét