Quay lại

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

ĐLVN 258 : 2014 - Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính

Focimeters - Verification procedure

Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính- ĐLVN 258 : 2014

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa

các phương tiện đo tiêu cự kính mắt có phạm vi đo:

Trị số thấu kính: -20 D ÷ +20 D,

Trị số lăng kính: 0  ÷ 10,

Hướng trục của mắt kính loạn: 0o ÷ 180o

Hướng trục của đáy lăng kính : 0o ÷ 360o

Với độ sai lệch lớn nhất cho phép được quy định trong phụ lục 2....

Để tải và xem thêm về Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính- ĐLVN 258 : 2014. Xin vui lòng bấm vào đây:

Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Tiêu Cự Mắt Kính- ĐLVN 258 : 2014


(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)
.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét