Quay lại

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

ĐLVN 263 : 2014 - Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử

Indicating Digital Pressure Gauge – Verification Procedure

Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử - ĐLVN 263 : 2014

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa đối với các áp kế điện tử (giá trị áp suất được chỉ thị bằng kỹ thuật số) có phạm vi đo từ - 0,1 Pa đến 250 MPa, độ chính xác không nhỏ hơn 0,1%.


Để tải và xem thêm về Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử - ĐLVN 263 : 2014. Xin vui lòng bấm vào đây:

Quy Trình Kiểm Định Áp Kế Điện Tử - ĐLVN 263 : 2014

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét