Quay lại

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

ĐLVN 264 : 2014 - Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động

Vibration Meter – Verification Procedure

 Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động - ĐLVN 264 : 2014

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định qui trình kiểm định ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa các phương tiện đo sau:

- Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: gia tốc/ vận tốc/ dịch chuyển có dải tần từ: 1 Hz đến 10 kHz và sai số từ 3 % đến 10 %.

- Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: mức gia tốc rung / mức rung dải tần từ (2~80) Hz và có sai số không được vượt quá giá trị sai số cho phép quy định trong bảng 3 - Phụ lục 1.

Để tải và xem thêm về Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động - ĐLVN 264 : 2014, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Quy Trình Kiểm Định Phương Tiện Đo Độ Rung Động - ĐLVN 264 : 2014

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét