Quay lại

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

ĐLVN 150: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Thử Cường Độ Bê Tông Bằng Phương Pháp Bật Nẩy

Concrete strength test instruments with rebound method 

Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 150: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Thiết Bị Thử Cường Độ Bê Tông Bằng Phương Pháp Bật Nẩy, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét