Quay lại

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

ĐLVN 30: 2009 – Quy Trình Kiểm Định Cân Đồng Hồ Lò Xo

Spring dial scales - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 30: 2009 – Quy Trình Kiểm Định Cân Đồng Hồ Lò Xo, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 30: 2009 – Quy Trình Kiểm Định Cân Đồng Hồ Lò Xo

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét