Quay lại

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

ĐLVN 151: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Va Đập

Pendulum impact test machines - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 151: 2004 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Máy Thử Độ Bền Va Đập, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét