Quay lại

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

ĐLVN 24: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Biến Điện Áp Đo Lường

Voltage Transformers for Measurement and Protection
Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 24: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Biến Điện Áp Đo Lường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)
0 nhận xét:

Đăng nhận xét