Quay lại

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

ĐLVN 27: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Ẩm Của Thóc, Gạo, Ngô và Cà Phê

Moiture meters for paddy rice, rice, maize and coffee
Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 27: 1998 – Quy Trình Kiểm Định Máy Đo Độ Ẩm Của Thóc, Gạo, Ngô và Cà Phê, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét