Quay lại

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

ĐLVN 40: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Máy Xạ Trị Côban-60 Chiếu Ngoài

Cobalt-60 teletherapy equipment - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 40: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Máy Xạ Trị Côban-60 Chiếu Ngoài, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 40: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Máy Xạ Trị Côban-60 Chiếu Ngoài

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét