Quay lại

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

ĐLVN 41: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Máy X-Quang Chuẩn Đoán Thông Thường

X-ray diagnostic radiography and direct fluoroscopy - Methods and Means of Verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 41: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Máy X-Quang Chuẩn Đoán Thông Thường, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:
ĐLVN 41: 1999 – Quy Trình Kiểm Định Máy X-Quang Chuẩn Đoán Thông Thường

(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét