Quay lại

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Máy Phát Tín Hiệu Video Đa Kênh - Multi Channel Video Signal Generator MIK, AGILENT, ANRITSU…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Máy Phát Tín Hiệu Video Đa Kênh - Multi Channel Video Signal Generator MIK, AGILENT, ANRITSU, JUNG JIN…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Máy Phát Tín Hiệu Video Đa Kênh
Multi Channel Video Signal Generator
MIK
K-6104
Máy Phát Tín Hiệu Video Đa Kênh
Multi Channel Video Signal Generator
MIK
K-6104M
Máy Phát Tín Hiệu Video Đa Kênh
Multi Channel Video Signal Generator
MIK
K-7268
Máy Phát Tín Hiệu
MXG Analog Signal Generator
AGILENT
N5181A
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MIK
K-7256
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MIK
K-7253S
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MIK
K-8258
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MIK
K-8268
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MASTER
MSTG-5200
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MASTER
MSPG-2100
Máy Phát Tín Hiệu Video
Programmable Video Signal Generator
MIK
K-8800
Máy Phát Tín Hiệu
Signal Generator
HEWLETT PACKARD
8647A
Máy Phát Tín Hiệu Tổng Hợp
Synthesized Signal Generator
ANRITSU
MG3641A
Máy Phân Tích Tín Hiệu EXA
EXA Signal Analyzer
AGILENT
N9010A
Máy Phát Tín Hiệu FM-AM
FM Stereo / FM-AM Signal Generator
JUNG JIN
JSG-1101A
Máy Phát Tín Hiệu Vec-tơ ESG
ESG Vector Signal Generator
AGILENT
E4438C


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét