Quay lại

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Áp Suất - Pressure Gauge WIKA, KKGAUGE, MIYACHI, ASHCROFT, HOLLAND, KONICS, WISE, MAXIMATOR…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Áp Suất - Pressure Gauge WIKA, KKGAUGE, MIYACHI, ASHCROFT, HOLLAND, KONICS, WISE, MAXIMATOR…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
TERRISSS- USA
T-03-700
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
NISSHIN
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
BADOTHERM HOLLAND
KL1.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
BADOTHERM HOLLAND
KI1,6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
GITTA
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
EMPERIAL
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
PRO INSTRUMENT
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
35KG/CM2
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
25KG/CM2
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
16KG/CM2
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
EN837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ADAMI
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
NUQVAFIMA
EN837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SKON
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SHINMEI
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
K KGAUGES
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MC
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KKGAUGE
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
N/A
CL4.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MIYACHI
MM-601A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MIYACHI
MM-601B
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KYOWA
WGA-701B
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KYOWA
WGA-710B
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
10bar
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
K KGAUGES
15kg/cm2
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KONICS
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
M.S
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KK
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
IK
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ASHCROFT
733-06
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SMC
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ENERPAC
GP-10S
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
OSAKA
701-07
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
YAMAMOTO
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KK GAUGES
350 PSI
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
BADOTHERM
KI1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MC DANIEL CONTROL INC.
316
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
HOLLAND
KI 1.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KKGAUGES
CL2.5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KKGAUGES
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
TOAKO
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
TANAKA
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
BIRCH
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SK
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
HIPOWER
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SMC
G46-10-02
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SPK
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MC
CL2.5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KKGAUGES
CL2,5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
K
1.5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
R INSTRUMENT
CL2,5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ZKZ
CL2.5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
NKS
AE10-131
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
N/A
0.25MPa
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KKGAUGES
KI1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
KI1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
HISCO
CL1.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKAI
316L
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ECONOSTO
CL1.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
RENOWN
CL3.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SJIAN
CL2.5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KK GAUGE
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
YAMATO SCIENTIFIC
SP510
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
APV
CL1.6
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KKGAUGES
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
TEMPRESS
R717
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
NKS
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
N/A
HTLG 35
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
N/A
HTLG 15
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
DISCHARGE
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
SUCTION
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
DAIICHI KEIKI
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
KONICS
CL1.5
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
HAENNI
Class 1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
BADOTHERM
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
TAIWAN
CL1.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MS
CL2.0
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ASHCROFT
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
AGR TOPWAVE
PPT3-2-4
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ASHCROFT
EN 837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WISE
EN 837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
316L
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WIKA
EN 837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
WISE
EN837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
ASHCROFT
837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
OSAKA
25MPa
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MAXIMATOR
EN837-1
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Gauge
MAXIMATOR
N/A
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Compound Gauge
NKS
1MPa
Đồng Hồ Đo Áp Suất
Pressure Vent With Pipe Away
VALVE CONCEPTS,INC
5500 PILOT OPERATEDMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét