Quay lại

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Hiệu Chuẩn Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm – Temperature & Humidity Chamber ESPEC, LENTON, MEMMERT, MULTIVAC, DEASUNG LEADTECH, TERCHY, HITACHI, TALENTS…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu chuẩn Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm – Temperature & Humidity  Chamber ESPEC, LENTON, MEMMERT, MULTIVAC, DEASUNG LEADTECH, TERCHY, HITACHI, TALENTS…


V. Description
E. Description
Maker
Model
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
LENTON
EF 11/8B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
MEMMERT
S-30
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
MEMMERT
U-30
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber
ESPEC CORP.
PHH-201
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber Machines
MULTIVAC
C200
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Chamber Tester
OHKURA
RM10C
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Constant Temp.& Humid. Chamber
WONJU HITECH
KR-1005C
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Programmable Temp & Humi Chamber
N/A
TMJ-9712B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Salt Spray Test Chamber
SJTOP
SJ-ST-C600
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temp. & Humidity Chamber
DEASUNG LEADTECH
TEMI880-11
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature  Humidity  Chamber
TERCHY
THO-800LK
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature - Humidity Chamber
KSON
KTHS-715TBFV
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
KSON
KTHC-615TBS
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
1FIRST
OF-THBCO3-02
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PL-3KPH
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PDL-3J
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
HITACHI
EC-15MHHP
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
TALENTS
TTC-D-0111
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
HUAO
HUAO-9712B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
MHU-225LA
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
T6800
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TALENTS
Burn - 1458
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
YUTSAI
SCAO-8D
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TALENTS
ETH4 - B4 -150
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TERCHY
MHU-800LRU
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
KSON
KSKB-415TBS
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
ANGELENTONI
KRYOLAB 500V
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
TERCHY
TS-92BDW
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Tester Chamber
TERCHY
MHK-408NK
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Thermal Shock Chamber
HITACHI
ES-56L
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Thermo Chamber
TERCHY
MCK-500AC
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temp. & Humidity Chamber
DEASUNG LEADTECH
TEMI880-11
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature  Humidity  Chamber
TERCHY
THO-800LK
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature - Humidity Chamber
KSON
KTHS-715TBFV
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
KSON
KTHC-615TBS
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity  Chamber
1FIRST
OF-THBCO3-02
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PL-3KPH
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature & Humidity Chamber
ESPEC
PDL-3J
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
HITACHI
EC-15MHHP
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity  Chamber
TALENTS
TTC-D-0111
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
HUAO
HUAO-9712B
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
MHU-225LA
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature And Humidity Chamber
TERCHY
T6800
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temperature Chamber
GOTECH
GT-7024-NA2
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Temp/Humidity Charmber
ESPEC
EBE-4HW2P4C-38
Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ, Độ Ẩm
Aging Tester
SUNGMIN
SM-GHC-300LMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: hieuchuan.vn@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét