Quay lại

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

ĐLVN 89: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Ồn

Sound level meters - Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 89: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Máy Đo Độ Ồn, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét