Quay lại

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

ĐLVN 94: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Xăng Dầu

Flow meters for oils and oil products - Methods and means of calibration

Để tải và xem thêm ĐLVN 94: 2002 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Xăng Dầu, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét