Quay lại

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

ĐLVN 88: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Nhiệt Độ Không Khí Kiểu Cảm Biến

Measuring instruments for measure temperature of air 

Methods and means of verification

Để tải và xem thêm ĐLVN 88: 2001 – Quy Trình Kiểm Định Tạm Thời Phương Tiện Đo Nhiệt Độ Không Khí Kiểu Cảm Biến, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét