Quay lại

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

ĐLVN 244: 2011 – Quy Trình Kiểm Định Nguồn Vật Đen Chuẩn Nhiệt Độ Thấp

Reference low temperature black body source

Methods and means of verification


Để tải và xem thêm ĐLVN 244: 2011 – Quy Trình Kiểm Định Nguồn Vật Đen Chuẩn Nhiệt Độ Thấpxin vui lòng bấm vào đường link bên dưới:(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét