Quay lại

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Hiệu Chuẩn Các Loại Depth Gauge Kanon, Horex, Marh, Moore & Wright, Nakumura, SK...

Chuyên nhận hiệu chuẩn, mua bán, sửa chữa các loại Depth Gauge Kanon, Horex, Marh, Moore & Wright, Nakumura, SK, MC, Preisser, Insize...Description
Maker
Model
Range
Vernier Depth Gage
HOREX
N/A
0-200mm/0.05mm
Depth Gage
KANON
EDP15J
0-150mm/0.01mm
Vernier Depth Gage
KANON
20P
20cm/0.05mm
Vernier Depth Gage
KANON
15P
0~15cm/0.05mm
Depth Gauge
MOORE&WRIGHT
172-01
Depth Gauge
MC-CHINA
0 - 200 MM
200 mm
Digital Depth Gage
MAHR
30EWN
300/0.01 mm
Digimatic Depth Tester
NAKAMURA
FDP15 J
0-150 mm/d=0.01mm
Vernier Depth Gauges
PREISSER
ID-NR
150/0.05 mm
Depth Gage
SK
N/A
0~30mm/0.05

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét