Quay lại

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Hiệu Chuẩn Panme Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại panme Mitutoyo


Tên Thiết Bị Nhà Sản Xuất Quy Cách Dải Đo
Pan-me MITUTOYO 422-230 25mm/0.001mm/±3µm
Pan-me MITUTOYO  293-821  
Pan-me MITUTOYO (40-50) MM (40 -50) mm/0.005 mm
Pan-me MITUTOYO (50 -63) MM (50 -63) mm/0.005 mm
Pan-me MITUTOYO (5-30)MM (5 -30) mm/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO (62-75) MM (62 - 75) mm/0.005 mm
Pan-me MITUTOYO 10-12MM 10-12mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 102-301  
Pan-me MITUTOYO 102-307 0-25mm/0.001mm/±0.002mm
Pan-me MITUTOYO 103-130 25-50mm/0.001mm/±0.002mm
Pan-me MITUTOYO 103-137 0~25mm/ 0.01mm
Pan-me MITUTOYO 103-138 (25 to 50)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-139-10 50~75mm / 0.01
Pan-me MITUTOYO 103-140 75~100mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 103-140-10 (75 to 100)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-141  
Pan-me MITUTOYO 103-141-10 (100 to 125)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-142 125~150mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 103-142-10 (125 to 150)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-143  
Pan-me MITUTOYO 103-143-10 (150 to 175)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-144 175~200mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 103-144-10 175-200mm
Pan-me MITUTOYO 103-145 200~225mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 103-145-10 (200 to 225)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-146 225~250mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 103-146-10 (225 to 250)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-147-10 (250 to 275)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-148-10 (275 to 300)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 103-149  
Pan-me MITUTOYO 103-151  
Pan-me MITUTOYO 103-153  
Pan-me MITUTOYO 103-156 475-500mm
Pan-me MITUTOYO 103-157  
Pan-me MITUTOYO 104-136 150~300mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 104-142A (300 to 400)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 104-143A (400 to 500)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 104-148A 900~1000mm/0.001
Pan-me MITUTOYO 105-408 1000~1100mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 114-122 (25 to 45) mm /0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 115-115 0-25mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 12-16MM 12-16mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 122-101 0-25mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 122-111 0~25mm/0.01mm/±3μm
Pan-me MITUTOYO 133-143 50-75mm/0.01
Pan-me MITUTOYO 133-150  
Pan-me MITUTOYO 133-156 375-400mm/0.01
Pan-me MITUTOYO 133-157 400-425mm/0.01
Pan-me MITUTOYO 137 - 204 (50 to 1000) mm, 0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 137-203 (0 to 10)/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 137-204  
Pan-me MITUTOYO 137-205  
Pan-me MITUTOYO 139-177 Indicator Range: 100 to125mm
Pan-me MITUTOYO 145-185 (25 to 50)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 145-186 (5 to 30)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 145-187 (50 to75)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 145-188 (75 to 100)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 145-189 (100 to 125)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 145-190 (125 to 150)/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO 147-301 0~25mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 147-303  
Pan-me MITUTOYO 147-304  
Pan-me MITUTOYO 16-20MM 16-20mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 164-164  
Pan-me MITUTOYO 167-101 25mm
Pan-me MITUTOYO 167-102 50 mm
Pan-me MITUTOYO 167-104 100 mm
Pan-me MITUTOYO 193-111 0~25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 193-112 25~50mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 193-113 50~75mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 227-201 0 ~15mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 25-30MM 25-30mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 25MM  
Pan-me MITUTOYO 293-100 0-25mm/0.0001mm
Pan-me MITUTOYO 293-145  
Pan-me MITUTOYO 293-180  
Pan-me MITUTOYO 293-230 0~25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-231 25-50mm/0.001
Pan-me MITUTOYO 293-232 50 ~75mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-234 0-25/0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 293-240 0~25mm/0.001mm/0.001
Pan-me MITUTOYO 293-240. 0-25 mm/0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 293-241 25 to 50mm(0.001mm)
Pan-me MITUTOYO 293-242 50 to 75mm(0.001mm)
Pan-me MITUTOYO 293-243 75-100mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-250 100-125 mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-250-10 100-125mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-251-10 125~150mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-252-10 150~175mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-253-10 175~200mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-254  
Pan-me MITUTOYO 293-254-10 200~225mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-266 25-50mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-330  
Pan-me MITUTOYO 293-340 25 mm/ 0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 293-341  
Pan-me MITUTOYO 293-345  
Pan-me MITUTOYO 293-521-30 0~25mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO 293-561-30 0~25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-805 0~25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-821 0 ~25mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 293-831 25/0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 30-40MM 30-40mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 313-251  
Pan-me MITUTOYO 314-251 1~15mm/0.001
Pan-me MITUTOYO 314-253 (25 to 40) mm /0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 323250 0-25mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 323-250 0 ~ 25mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 323-511-30 0-25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 323-512-30 25-50mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 326-251 25/0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 331-251  
Pan-me MITUTOYO 331-252 25-50mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 331-261 0~250mm / 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 331-351  
Pan-me MITUTOYO 337-301 200-1000mm/0.001
Pan-me MITUTOYO 339-302  
Pan-me MITUTOYO 340-251-10 0~150mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 340-513 300~400mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 340-514 400~500mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 340-516 600~700mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 340-518 800~900mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 340-521 400~500mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 342-251  
Pan-me MITUTOYO 342-261 0-25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 345-250  
Pan-me MITUTOYO 345-250-10 5~30mm/0.001mm/±5μm
Pan-me MITUTOYO 350-271  
Pan-me MITUTOYO 350-271-10 (0 to 25) mm, 0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 368-101 6 - 8 mm
Pan-me MITUTOYO 368-102 8 - 10 mm
Pan-me MITUTOYO 368-103 10 - 12 mm
Pan-me MITUTOYO 368-104 12 - 16 mm
Pan-me MITUTOYO 368-105  
Pan-me MITUTOYO 368-106  
Pan-me MITUTOYO 368-107 25 - 30 mm
Pan-me MITUTOYO 368-138  
Pan-me MITUTOYO 368-139 40 - 50 mm
Pan-me MITUTOYO 368-174 100~125MM/0.005MM
Pan-me MITUTOYO 368-175 125~150MM/0.005MM
Pan-me MITUTOYO 368-913 25~30mm/0.005mm
Pan-me MITUTOYO 389-352  
Pan-me MITUTOYO 395-251 (0 to 25) mm, 0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 40-50MM 40-50mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 406-251 25-50 mm/0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 422-260 0 ~25mm/ 0.001mm
Pan-me MITUTOYO 422-411N 0~30mm/0.001
Pan-me MITUTOYO 468-694 50-63 mm
Pan-me MITUTOYO 468-961 10-12 mm
Pan-me MITUTOYO 468-962 12-16 mm
Pan-me MITUTOYO 468-963 25-30 mm
Pan-me MITUTOYO 468-964 62-75 mm
Pan-me MITUTOYO 50-63MM 50-63mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 510-121 25/0.001 mm
Pan-me MITUTOYO 62-75MM 62-75mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 6-8MM 6-8mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO 75-100MM  
Pan-me MITUTOYO 8-10MM 8-10mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO BLM-25M 0~25mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO CPM30-25 25/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO CSM-50 25~50mm/0.01mm
Pan-me MITUTOYO IMP-30 5~30/0.01
Pan-me MITUTOYO IMZ-1500 50~1500  
Pan-me MITUTOYO M110-25 25/0.01 mm
Pan-me MITUTOYO MDC-1"PJ 0~25mm/0.01
Pan-me MITUTOYO MDC-25PJ 0~25mm/0.001mm
Pan-me MITUTOYO MDC-25SB 0~25mm/0.001
Pan-me MITUTOYO MDC-50MJ 25~50mm/0.001
Pan-me MITUTOYO MDE-25MJ 0~25mm/0.001
Pan-me MITUTOYO OM-100 75~100/0.01
Pan-me MITUTOYO OM-125 100~125/0.01
Pan-me MITUTOYO OM-25 0~25/0.01
Pan-me MITUTOYO OM-50 25~50/0.01
Pan-me MITUTOYO OM-75 50~75/0.01
Pan-me MITUTOYO OMV-50M 25~50mm/0.001
Pan-me MITUTOYO OMV-75M 50~75mm/0.001
Pan-me MITUTOYO PDM-25M  
Pan-me MC-CHINA 0 - 25 MM 25 mm
Pan-me KEYENCE LS-7500  
Pan-me KEYENCE LS-7601  
Pan-me INSIZE IP54  
Pan-me OLYMPUS OB-MM-1/100 1 mm / 0.01 mm
Pan-me SAIYI N/A 0-25 mm/0.01mm
Pan-me TESA 90-100 90~100mm/0.005mm

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét