Quay lại

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Hiệu Chuẩn Depth Gauges Mitutoyo

Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại Depth Gauge Mitutoyo.
Description
Maker
Model
Range
Depth Gauge
MITUTOYO
VDS-6''DCX
Depth Micrometer
MITUTOYO
129-110
0~25mm/0.01mm
Depth Micrometer
MITUTOYO
128-101
0~25mm/0.01mm
Depth Micrometer
MITUTOYO
129-154
Depth Micrometer
MITUTOYO
25 MM
25mm/0.01mm
Dial Depth Gage
MITUTOYO
7211
`
Digimatic Depth Gage
MITUTOYO
VDS-20DCX
0 - 200mm 0.01mm/±0.02mm
Digimatic Depth Gage
MITUTOYO
VDS-15DCX
0 - 150mm 0.01mm/±0.02mm
Vernier Depth Gage
MITUTOYO
527-202
0~200mm/ 0.05mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
300MM
300/0.05 mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
527-203
(0 to 300) mm, 0.05 mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
527-204
(0 to 300) mm, 0.05 mm
Vernier Depth Gauge
MITUTOYO
527-205
(0 to 300) mm, 0.05 mm

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Yến 
Hotline: 0986868258 / 0906 338 313
Email: yenbaobs@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét